Support via TeamViewer™

Flyman AB Helsingborg

Från i år erbjuder Flyman våra kunder smidig, säker och snabb support via tjänsten TeamViewer.

Händer det att det uppstår frågor kring bokföringsteknik, programinställningar och olika typer av registreringar? TeamViewer™ är ett av världens mest använda fjärrstyrningsverktyg som gör det möjligt för oss att se och styra din dator på distans, via en enkel anslutning.

Verktyget är mycket användarvänligt och anslutningen helt säker. Du får hjälp omedelbart med dina frågor och kan gå vidare direkt med din bokföring. Ta kontakt med oss under kontorstid, via telefon eller epost, för att bestämma en tidpunkt då vi hjälper dig.

Läs mer

Håll koll på sju nya lagar som påverkar företagare

Personalliggare för fler branscher, dyrare tjänstebilar, färre karensdagar och tätare kontrolluppgifter är några av de områden där nya lagar gäller från den 1 juli. Låt oss hjälpa dig att hålla koll!

Tjänstebilen blir dyrare

Fordonsskatten höjs nu för bilar med höga koldioxidutsläpp. För att få fler att välja bränslesnåla bilar delas dessutom en bonus ut till dem som väljer en bil med låga koldioxidutsläpp. Fordonsskatten ingår inte heller längre i förmånsvärdet, vilket ytterligare ökar kostnaderna. Läs mer

Skärpta regler för personalliggare

Från den 1 juli utökas kraven på vilka som ska finnas med i företagens personalliggare. Även företagets ägare behöver numera skriva in sig, liksom ägarens partner och barn under 16 år. Samtidigt ser man över vilka branscher som behöver föra personalliggare. Läs mer

Tätare kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter för skatt och löner har tidigare redovisats årsvis. För att minska skattefusk ska denna redovisning nu göras varje månad. Första steget sker den 1 juli och gäller företag som för personalliggare och har mer än 15 anställda. Efter den 1 januari 2019 omfattas alla företag. Läs mer

Färre karensdagar för arbetslösa

För att göra den ekonomiska bördan mindre för anställda som nyligen blivit arbetslösa så minskar man nu karenstiden för A-kassa från sju till sex dagar. Lagändringen äger rum den 2 juli. Läs mer

Dyrare privat sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren blir nu en skattepliktig förmån. Vilket gör försäkringen mycket dyrare för den anställde. Arbetsgivarens kostnader ökar också men i mindre grad. Vårdkostnaden blir avdragsgill, men istället påförs arbetsgivaravgifter. Läs mer

Fackföreningars avgift blir billigare

Fackföreningarnas medlemsavgifter var avdragsgilla fram till år 2007. Nu blir de åter det, och alla medlemmar kommer nu att kunna dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Förutsättningen är att avgifterna överstigit 400 kr/år. Läs mer

Fler inspektioner på arbetsplatser

I vissa branscher kan det finnas en ökad risk för att det finns anställda som uppehåller sig olagligt i landet. Polisen får nu utökade möjligheter att utföra inspektioner på sådana arbetsplatser. Straffavgiften för arbetsgivare som anställer personer som ska utvisas ökas också. Läs mer

Flyman i nya lokaler

Flyman Ekonomitjänster till nya lokaler

Från den 1 december 2017 finns Flyman Ekonomitjänster i större och mer ändamålsenliga lokaler på Södra Strandgatan 4 i Helsingborg. Kom gärna förbi på en kopp kaffe, men ring först 070-868 45 61 så att vi säkert finns på plats.

Parkering finns på Knutpunktens tak, under Sundstorget framför Dunkers Kulturhus samt vid Vittra Landborgen, fd Nicolaiskolan. Vi ses!

Bokföring online? Vi bjuder på ”after work”!

Bokföring online after work

Är det dags att börja sköta din bokföring online, pappersfritt? Kom förbi på en kostnadsfri afterwork då vi berättar om möjligheterna i molnet med Visma eEkonomi eller Fortnox som grund.

  • Kundfakturor skickas digitalt till kund.
  • Leverantörsfakturor går rakt in i programmet med direktbetalning via bank.
  • Kvitton skannas in.
  • Ekonomin följs upp i realtid via appar.

Välkommen varje fredag

Avsluta veckan med en relaxad afterwork, vi håller öppet alla fredagar kl 15.00-16.00 med början den 1 december 2017. Anmäl dig senast kl 16.00 onsdagen före den fredag du vill komma, via formuläret eller till anders@flyman.se. Antalet platser är begränsat, vi bjuder på förfriskningar.

Flyman Ekonomi finns centralt i Helsingborg i nya, fina lokaler på Södra Strandgatan 4. Ring gärna om du inte hittar.

Läs mer och anmäl dig här!

Ny hemsida lanseras

FLYMAN EKONOMI AB | Molnbaserade ekonomitjänster via Visma eEkonomi och Fortnox

Flyman Ekonomi AB är en traditionell redovisningsbyrå och vår kärnverksamhet omfattar bokföring, bokslut, årsredovisningar, rapporter, analyser, kalkyler, generationsskiften, skatterådgivning och mycket mer.

På senare år har vi valt att fokusera på molnbaserade ekonomitjänster via Visma eEkonomi och Fortnox. Dessa båda aktörer har olika lösningar kring ekonomitjänster i molnet. Med vår erfarenhet som grund guidar vi dig genom de nya digitala tjänsterna och hjälper dig hela vägen fram till en skräddarsydd lösning som passar just ditt företag.

På vår nya hemsida hittar du information om Flyman Ekonomi och våra tjänster.