Håll koll på sju nya lagar som påverkar företagare

Personalliggare för fler branscher, dyrare tjänstebilar, färre karensdagar och tätare kontrolluppgifter är några av de områden där nya lagar gäller från den 1 juli. Låt oss hjälpa dig att hålla koll!

Tjänstebilen blir dyrare

Fordonsskatten höjs nu för bilar med höga koldioxidutsläpp. För att få fler att välja bränslesnåla bilar delas dessutom en bonus ut till dem som väljer en bil med låga koldioxidutsläpp. Fordonsskatten ingår inte heller längre i förmånsvärdet, vilket ytterligare ökar kostnaderna.
Läs mer

Skärpta regler för personalliggare

Från den 1 juli utökas kraven på vilka som ska finnas med i företagens personalliggare. Även företagets ägare behöver numera skriva in sig, liksom ägarens partner och barn under 16 år. Samtidigt ser man över vilka branscher som behöver föra personalliggare.
Läs mer

Tätare kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter för skatt och löner har tidigare redovisats årsvis. För att minska skattefusk ska denna redovisning nu göras varje månad. Första steget sker den 1 juli och gäller företag som för personalliggare och har mer än 15 anställda. Efter den 1 januari 2019 omfattas alla företag.
Läs mer

Färre karensdagar för arbetslösa

För att göra den ekonomiska bördan mindre för anställda som nyligen blivit arbetslösa så minskar man nu karenstiden för A-kassa från sju till sex dagar. Lagändringen äger rum den 2 juli.
Läs mer

Dyrare privat sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren blir nu en skattepliktig förmån. Vilket gör försäkringen mycket dyrare för den anställde. Arbetsgivarens kostnader ökar också men i mindre grad. Vårdkostnaden blir avdragsgill, men istället påförs arbetsgivaravgifter.
Läs mer

Fackföreningars avgift blir billigare

Fackföreningarnas medlemsavgifter var avdragsgilla fram till år 2007. Nu blir de åter det, och alla medlemmar kommer nu att kunna dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Förutsättningen är att avgifterna överstigit 400 kr/år.
Läs mer

Fler inspektioner på arbetsplatser

I vissa branscher kan det finnas en ökad risk för att det finns anställda som uppehåller sig olagligt i landet. Polisen får nu utökade möjligheter att utföra inspektioner på sådana arbetsplatser. Straffavgiften för arbetsgivare som anställer personer som ska utvisas ökas också.
Läs mer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

arton − nio =