Våra tjänster

Ekonomitjänster i molnet

  Ekonomitjänster

Flyman Ekonomi är en auktoriserad redovisningsbyrå som jobbar i framkant vad gäller digitala lösningar. Vi erbjuder professionella bokförings- och ekonomitjänster i molnet men även på traditionellt vis:

• Bokföring

• Löner

• Bokslut

• Inkomst- och skattedeklaration

• Årsredovisning

• Rapporter

• Kalkyler

• Skatterådgivning

• Analyser

• Generationsskiften och företagsförsäljningar

  Datatjänster

Vi hjälper dig ta fram effektiva och säkra administrativa rutiner och ställer in Visma eEkonomi eller Fortnox i nära anslutning till dessa. Vi hjälper dig välja det program som passar just din verksamhet bäst. Det ger dig trygghet i din bokföring – att du kan lita på de siffror du får fram. Tillsammans tar vi fram en fördelning vem som gör vad i programmet. Vi ger dig den utbildning du behöver.

  Inhyrning av tjänster

Behöver du tillfällig eller längre hjälp av kvalificerad personal på din ekonomiavdelning så har vi personal som kan hjälpa till.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för en presentation av våra tjänster.